Dubrovník - CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s.
Dubrovník je úchvatné město s bohatou historii se nachází v jižní Dalmácii. Velká část města se rozkládá na poloostrovech Lapad a Babin Kuk. Strmý vrch Srdj (412 m) lemuje město a patří taky mezi největší atrakce Dubrovníku, protože turisté si mohou díky lanovce prohlédnout krásy v okolí z vrcholu.

více informací o lokalitě

Ubytování v blízkosti Dubrovník


Velké lákadlo je historické centrum, které je obepínáno hradbami s 15 věžemi a několika pevnostmi. Toto opevnění patří k těm nejcennějším v jihovýchodní Evropě a patří do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Starý Dubrovník si můžete projít po promenádě pouze pěšky, z hradeb je krásný výhled na město i moře. Pláže se nachází převážně na poloostrovech, jedna z nich je třeba pláž Copacabana. Pláže jsou ale jak východně, západně i severozápadně od města. Místa na koupání jsou i pod hradbami starého města. Nedaleký ostrov Lokrum je také často navštěvován díky nádhernému místu na koupání a bujné vegetaci. Je zde vyhrazená i pláž pro nudisty na jihovýchodní straně ostrova. Turistickou atrakci je tady potom tzv. Mrtvo more, nachází se uprostřed lesa a jedná se o slané jezírko na jihozápadě ostrova. Na ostrov je možné se dostat lodí, která tam pravidelně jezdí z přístavu. Modrou vlajkou se pyšní například pláž Cava, která je z části naturistická. Kulturní akce jsou nedílnou součástí tohoto města a můžete se setkat se všemi jejími druhy.
Místní hradby nejsou jedinou zajímavostí ve městě. Historie se ukrývá na každém kroku v podobě katedrál, klášterů, kostelů, paláců anebo překrásných ulic s ozdobnými průčelími domu. Katedrála z 18. století a oltář sv. Jana Nepomuckého najdete za dubrovnickými hradbami. Velký zájem také budí hlavní třída Dubrovníku s názvem Placa. Zde si můžete prohlédnout kašnu ze 13. století, či palác Sponza z 16. století. Za zmínku stojí i františkánský klášter ze 14. století s krásným rajským dvorem.
Dubrovník má opravdu pestrou historii. Bylo zjištěno, že se jednalo dříve o řeckou námořní osadu. Došlo ke spojení osady uprchlíků na ostrově a slovenské osady na pevnině. Později průliv zanikl přirozeným naplavováním písku. Vzestup Dubrovníku byl hlavně po dosažení samostatné politiky a vzniku Dubrovnické republiky. Okolnosti zániku republiky byly například morová epidemie roku 1526, přesun evropského obchodu do Atlantiku anebo i zemětřesení roku 1667. Patřilo poté od roku 1813 pod Rakousko-Uhersko, po 2. světové válce pod Jugoslávii a nakonec roku 1993 se stalo součástí Chorvatska.